dimarts, 2 de febrer de 2016

FELIÇ CARNESTOLTES!

A la nostra òptica t'aconsellarem de l'ús adequat de les lents de contacte. Passa't i t'informarem de totes les opcions. 

Disponibles en un dia!


Alguns exemples:


  • Les lents de contacte han d'adquirir-se en centres sanitaris d'òptica una vegada realitzat un examen optomètric
  • Tot i utilitzar-les poques hores, si no es compleixen les pautes d'ús, manteniment i higiene poden provocar diferents efectes adversos.

Aquestes lents cosmètiques, com qualsevol altra lent de contacte, són productes sanitaris i que, per tant, només han d’adquirir-se en establiments sanitaris d'òptica sota la supervisió d'un òptic optometrista. L'òptic optometrista és el professional sanitari qualificat per determinar si una persona és apta per utilitzar-les i fer la corresponent adaptació. A més a més, és l'encarregat d'informar sobre les pautes d'ús, manteniment i higiene de les lents de contacte.
Malgrat tot, l'augment de demanda ha fet que botigues de disfresses, basars o, fins i tot, botigues on-line venguin aquest producte. Tanmateix, aquests establiments no garanteixen ni la seva qualitat ni que l'adaptació a l'ull sigui la correcta.
Gran part dels usuaris de lents de contacte cosmètiques considera que al dur-les només unes poques hores la seva salut ocular no està en perill. Un ús inadequat, encara que sigui per un curt període de temps, pot provocar que una persona desenvolupi una úlcera cornial.
Altres símptomes que poden es poden presentar són la sequedat ocular, picor, coïssor, irritació i, fins i tot, poden provocar problemes més greus, com la conjuntivitis, la inflamació de la còrnia o la pèrdua de visió.
Des de l'Òptica Sisquella, recomanem adquirir aquestes lents en òptiques, que són els únics establiments que garanteixen la seva qualitat i utilització.